אגודת יחד

מימון תרופות שלא בסל

 

'סל תרופות'- רכישת תרופות בכל חודש בעשרות אלפי ₪ עבור חולים נזקקים שאין ידם משגת לרכוש תרופות שאינן נכללות בסך הבריאות.

 

הרחבה