עונג שבת וחג

'עונג שבת וחג' מתן תלושי מזון עבור רכישת מאכלים בסייסים עבור שבתות וחגי ישראל לנצרכים.
בצורה מכובדת שלא מביישת את המשפחות המקבלות.

 

הרחבה