משרדי הארגון

משרד ראשי

כתובת: רח' הרצל 30, אשקלון, ת.ד.91

טלפון: 1800-800-543

פקס: 08-6901600